Uitgelicht

Welkom op de website van Planeta Advies.

Planeta Advies is een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken. Sinds 2002 ondersteunt Planeta Advies publieke en private partijen bij de ontwikkeling en realisatie van plannen, zowel op binnen- als buitenstedelijke locaties. Met open vizier en scherpe blik werken we aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en landelijk gebied, bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit van Nederland en Vlaanderen.

Ondertekening Your Urban Space 15 Kanaleneiland

Mooie (start van de) afronding van Your Urban Space op Kanaleneiland. Contract tussen Heijmans en GEM Kanaleneiland ondertekend voor 24 duurzame nieuwbouwwoningen met EPC van 0. Eerste fasen YUS waren vooral gericht op jonge een- en tweepersoons huishoudens. Nu ook grote gezinswoningen als bijdrage aan een toekomstbestendige wijk.

12 oktober start de verkoop. Meer info op:

https://lnkd.in/g6AJ8TY

 

Kanaleneiland magazine

Op 12 mei jl. vierden we de resultaten van de herontwikkelingen in Kanaleneiland Centrum. Het was een geweldig inspirerende middag, waarvan we de resultaten graag met je delen.

In de link vind je het magazine dat naar aanleiding van deze middag is gemaakt.

Veel leesplezier!

MOTS Kanaleneiland PRINT

Kom ook de resultaten in Kanaleneiland vieren!

De transformatie van Kanaleneiland Centrum in Utrecht is in volle gang. Waar we tien jaar met partners en collega’s zo hard aan getrokken hebben, is een feit en duidelijk zichtbaar. Alle overeenkomsten zijn gesloten en de bouw van het laatste stuk is in volle gang.
Vrijdag 12 mei a.s. kijken we terug op ons proces en onze geleerde lessen. En gaan we in gesprek met geïnteresseerde stadsbewoners, stadsinitiatieven en professionals. Heb je interesse in transformatie van binnenstedelijke aandachtswijken? Kom dan ook! Van 14.30 tot 16.00 uur in het Krachtstation, Amerikalaan 199 te Utrecht.
Aansluitend ontvangen we je graag op de bouw van Your Urban Space op de feestlocatie bij de bouwketen van Heijmans aan de Churchilllaan. Vanaf 17.00u schenken we daar een bouwborrel met een hapje en delen we graag ervaringen met je. Uiteraard proosten we met elkaar op de behaalde resultaten.
Deelname is gratis en aanmelding gewenst via aorta@aorta.nu
20140224_heijmans_kaneiland

Markt pakt maatschappelijke opdracht op

“De maatschappelijke opdracht die bij corporaties en gemeenten ligt, wordt steeds vaker voor een deel ingevuld door marktpartijen.” Dat zegt GEM-directeur Jesse Flink. Hij geeft leiding aan de herontwikkeling van Kanaleneiland. Mitros en Portaal hebben daar delen van hun bezit verkocht om de demografische samenstelling van de wijk drastisch te veranderen. 

Dit project is volgens Flink een mooi voorbeeld van een fusie van belangen: Heijmans wil continuïteit in het werk, de gemeente en de corporaties willen een leefbare wijk met een nieuw perspectief. Corporaties krijgen op deze manier bovendien meer lucht in hun begroting om ander bezit toekomstbestendig te maken. Voor beleggers is het een uitgelezen kans om geld te verdienen. Ieders belang ligt open op tafel. Daardoor ontstaat er een samenwerking waarin ruimte is voor creatieve oplossingen. Overigens wel bij de gratie van een aantrekkende economie: “Als hier niets te verdienen valt, trekt iedereen zich onmiddellijk terug”, aldus een realistische Flink.

schermafbeelding-2016-09-12-om-15-03-32

In de ogen van Flink zijn de volgende lessen geleerd:

  1. De investering van een miljoen euro per betrokken partij aan de voorkant heeft iedereen aan tafel gehouden.
  2. Creatieve oplossingen zijn bijvoorbeeld uitruilen, versoepeling voorwaarden en tegenprestaties in een later stadium.
  3. Corporaties kunnen op gunstige wijze van hun bezit af en creëren lucht in de eigen financiële situatie
  4. Beleggers kunnen heel goede partners zijn
  5. Zonder sloop-nieuwbouw was dit niet gelukt

Flink benadrukt dat er in deze wijk acuut iets moest gebeuren. Bewoners zijn allemaal verhuisd en sloop-nieuwbouw was het vertrekpunt. “Anders was dit ook niet gelukt.” Het voelt voor Flink wel wrang dat je de wijk leefbaarder maakt, maar de mensen die er woonden daarvan niet profiteren. Van de oorspronkelijke bewoners keert nauwelijks de helft terug. Het accent ligt hier op de nieuwkomers met een dikkere portemonnee. Flink blikt vooruit: “We doen hier wat de wijk nodig heeft. Aan de overkant van de straat ligt weer een wijk waar hetzelfde moet gebeuren. Dan moeten we dit doen met de huidige bewoners, want je kunt ze niet blijven wegjagen.”

Meld je aan voor de Renda on Tour naar Kanaleneiland op 13 oktober

 

Kanaleneiland volop in beweging! Kom kijken op 8 oktober a.s.

Kanaleneiland Centrum is volop in beweging: in rap tempo wordt het gebied herontwikkeld door de gemeente Utrecht, Mitros, Portaal en Heijmans Projectontwikkeling, gezamenlijk de GEM Kanaleneiland.

Your Urban Space impressie binnentuinHet oorspronkelijke plan ging vooral uit van sloop-nieuwbouw, maar begin 2014 is door partijen een radicale koerswijziging ingezet ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van Kanaleneiland. Vanaf dat moment stond niet meer uitsluitend (sloop)nieuwbouw centraal als middel om tot verbetering te komen, maar is ook renovatie en vernieuwbouw van de bestaande woningvoorraad aangewezen als mogelijkheid hiertoe.

Kenmerkend voor het succes van deze nieuwe aanpak is dat partijen elkaar in de loop der jaren niet hebben losgelaten. Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk door herontwikkeling is steeds de centrale doelstelling gebleven.
Daarbij zijn partijen wel gaan nadenken over hun eigen rol daarin en de middelen die elk van hen daarbij kan inbrengen. Door die rollen deels te verschuiven en niet meer uitsluitend van sloop-nieuwbouw uit te gaan, maar ook nadrukkelijk de mogelijkheden van renovatie en ‘ver’nieuwbouw te betrekken, is de motor van de herontwikkeling weer op gang gekomen.

Jesse Flink is als directeur van de GEM Kanaleneiland procesarchitect van de nieuwe aanpak. Hij vertelt je graag meer over de totstandkoming van het nieuwe plan en de bijzondere aanpak die voor dit project is gekozen.

Ook benieuwd naar de stand van zaken in Kanaleneiland Centrum en hoe we hier aansluiten bij de woonwensen van vandaag de dag? Kom dan polshoogte nemen op 8 oktober a.s. met de door NEPROM georganiseerde “Stadsvernieuwers on Tour”. Aan de hand van actuele thema’s en ontwikkelingen bezoek je vier woningbouwprojecten in bestaand stedelijk gebied in Utrecht, waar direct betrokken ontwikkelaars, architecten, makelaars, projectmanagers van de gemeente en bewoners hun praktijkkennis en ervaringen delen.

Voor het volledige programma en aanmelden klik je hier. Of neem contact op met Jesse Flink voor meer informatie, 06-22 66 99 65 mail: j.flink@planeta-advies.nl

PPS juist nu!

In de veelbesproken nieuwe rol voor overheden bij gebiedsontwikkeling lijkt geen plaats meer voor risicodragende participatie. Maar aan het concessiemodel, met de overheid in een faciliterende rol, kleven ook de nodige haken en ogen bij complexe, langjarige opgaven met een aanzienlijk publiek belang. De vraag is dan ook of publiek-private grondexploitatie voor gedeeld risico nu echt verleden tijd is. Anders geformuleerd: hoe kansrijk is volledig private gebiedsontwikkeling? 

Essentieel voor alle lessen is dat gemeente en marktpartijen het inhoudelijk met elkaar eens zijn over de essenties van de opgave en daarvoor beide gemotiveerd zijn: “je moet iets met elkaar hebben”. lees meer 

Wat kunnen we leren van TV

Het vermarkten van een gebied is net als het maken van een TV-show het verkopen van een illusie, gebaseerd op de realiteit (geloofwaardigheid) en vooral ook op dat wat mensen graag willen geloven.‘Je moet mensen beloven dat ze in jouw wijk gelukkig worden.’ lees meer

PPS in de zorg, de juiste prikkel!

Met de toenemende druk op zorginstellingen om efficiënter om te gaan met zorgvastgoed, kijken zij steeds meer naar de mogelijkheden om via het toepassen van geïntegreerde contracten in te spelen op de veranderende zorgmarkt. Behoud van kwaliteit, het openen van nieuwe mogelijkheden en het beheersen van kosten zijn daarbij belangrijke aspecten. PPS in de zorg, de juiste prikkel?!! lees meer

Gebiedsontwikkelen anno 2012: van dilemma’s naar doen

Gebiedsontwikkelingen staan de afgelopen paar jaar onder grote druk en samenwerkingen tussen gemeenten en ontwikkelaars worden zelfs ontbonden.
Oude modellen en afsprakenkaders tussen partijen blijken niet bestand tegen de huidige crisis. De animo en mogelijkheden voor nieuwe projecten lopen daarmee ook sterk terug en daarmee lopen veel geplande ontwikkelingen vast.

Zo luisterend en lezend concluderen wij dat er veel partijen zijn die stellen dat ‘de markt haar werk zal doen’ en dat het een kwestie van simpelweg stilzitten zal zijn. Kans is alleen wel dat het probleem dan eerder groter dan kleiner zal blijken te zijn…

Wij zien dat er behoefte is aan een ‘herstart’ van projecten. Partijen willen verder, maar weten niet hoe. Planeta Advies heeft de afgelopen jaren een aantal projecten weer vlot getrokken door nadrukkelijk te kijken naar wat er wèl mogelijk is; de route van het proactief managen van projecten. Hoe ziet gebiedsontwikkeling er in 2012 en daarna uit en wat heeft dit voor consequenties voor de samenwerking tussen de betrokken partijen? Hoe bewegen we van het denken in risico’s naar het grijpen van nieuwe mogelijkheden die zich al voordoen of gaan voordoen?

Door de ruimtelijke, financiële, juridische en organisatorische kaders te verkennen en ter discussie te stellen, zijn er nieuwe en alternatieve plannen gemaakt, op basis waarvan nieuwe en aangepaste overeenkomsten zijn ondertekend.

In korte trajecten hebben we opdrachtgevers als gemeenten, ontwikkelaars en zorginstellingen verder geholpen met hun projecten. Meer hierover leest u op onze pagina opdrachten.